Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van BMX-Store. BMX-Store gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van klanten. Uw persoonsgegevens worden nooit vrijgegeven voor reclame- of mailingdoeleinden en/of doorverkocht aan derden. Indien officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in de persoonlijke gegevens, kan BMX-Store daartoe overgaan.

 

U bent zelf verantwoordelijk voor alle ingevoerde gegevens. BMX-Store sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website BMX-Store en de door u ingevoerde gegevens. Bij eventuele registratie op de website BMX-Store wordt aan klanten gevraagd naar naam en adresgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de facturatie en voor de eigen dienstverlening van BMX-Store.

 

Dit privacyreglement is van toepassing vanaf 1 april 2012. BMX-Store behoud zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Bezoekers aan de site worden geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement. Het privacyreglement van BMX-Store is van toepassing op alle pagina´s die binnen het internetdomein www.bmx-store.nl zichtbaar zijn.